Tråd vurdering:
  • 0 stemme(r) - 0 gennemsnitligt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Ændring af praksis hos PAC
#1
I forlængelse af tråd om at man nu skal søge tilladelse til ammunitionsfremstilling hvis man ønsker at anvende nye hylstre, så har Ole Højbjerg, Hunters House skrevet dette til PAC:

Subject: Rækkevidden af genladningstilladelser til privat brug.
From: Danske Våbenhandlere <mail@dvbo.dk>
Date: 19/03/2019 12.08
To: Justitsministeriet <jm@jm.dk>, PAC <MVJYL-vaaben@politi.dk>
18.03.19 : I anledning af ACs nye fortolkning på genladningsområdet, skal jeg venligst
bidrage med at oplyse om hidtidig gældende praksis.
Genladningstilladelser til privat brug udstedes til borgere, der har kvalificeret sig.
Dels ved at have gennemgået et kursus heri, dels har et behov for at fremstille
ammunition til privat brug. Ordningen så dagens lys i 1986, jvf. Betænkning 1082,
efter indstilling fra arbejdsudvalget, i form af en lovændring med tilhørende
cirkulæreskrivelse.
Ordningens formål er og var, at give borgere lov til at fremstille ammunition til privat
brug. Dengang var det en nødvendighed for især sportsskytter, der havde et stort
ammunitionsforbrug, at kunne genlade patroner. Ellers blev udgifterne for høje.
I dag er det mere og mere almindeligt at genlade patroner for at få en kvalitet,
der svarer til det våben, man bruger, således at træfningen stiger i kvalitet.
Ved genladning af patroner, anvendes som hovedregel nye projektiler, nye fænghætter
og af gode grunde nyt krudt. Almindeligvis genlades de afskudte hylstre.
Som altovervejende hovedregel er det mest økonomisk at anvende afskudte
patronhylstre.
Hylstrets levetid er imidlertid begrænset. Når hylstret har været brugt et antal gange,
vil der komme revner i patronhylstret. Herefter er det ikke forsvarligt at benytte sådanne
brøstfældige/trætte hylstre.
For at skaffe tilgang af hylstre, er der flere muligheder.
Enten ved man at anskaffer fabriksammunition, som først skal afskydes eller at forskaffe
sig nye eller brugte hylstre.
I tilfælde af meget sjældne kalibre, vil det ofte være den eneste mulighed at anskaffe
nye, ubrugte patronhylstre.
I de tilfælde, hvor fabriksammunition til sjældent forekommende kalibre koster
100-200 kr.pr. fabrikspatron, er det åbenlyst fordelagtigt at anskaffe nye hylstre
til 20-30 pr. stk.
Således har genladningsordningen være praktiseret siden 1986 uden problemer.
Borgere med tilladelse til ladning af patroner, har naturligvis, når det var fordelagtigt
og nødvendigt, anskaffet nye patronhylstre.
Ingen, overhovedet, har haft fantasi til at det ikke skulle være legalt.
Dette kan evt. bekræftes af tidligere politiinspektør Jørn Moos, der har rigtig god
viden og indsigt på dette specielle område, Tlf: 26775404.
Jørn Moos ledede en årrække d en afdeling, hvor Københavns Politis våbenkontor
hørte under.
Nu er der opstået et skrivebordsproblem ved nedenstående svar fra Administrativt
Center:
"Svar fra MVJYL-vaaben@politi.dk ved konsulent Henrik Søndergaard Møller:
Indfører du nye hylstre, fremstiller du ny ammunition og det kræver en fremstillingstilladelse fra
Justitsministeriet i of med det er forbudt uden tilladelse fra Justitsministeren, jf. våbenlovens
§ 1 stk. 1 nr. 3. Indfører du gamle hylstre, kan du anvende din genopladningstilladelse."
Rækkevidden af genladningstilladelser til privat brug.
1 af 3 19/03/2019 12.10
Det lyder umiddelbart besnærende. Ved nærmere eftertanke holder argumentationen
ikke.
Sætningen kunne også være udtrykt som: " indfører du nye hylstre, oplader du patroner."
Det er ikke tilstrækkeligt at anvende en snæver ordfortolkning. Det er vigtigt at kende
administrativ praksis, herunder at have kendskab til genladningsområdet.
Det er ligeledes afgørende også at anvende grundholdningen i vores våbenlovgivning.
Den kan udtrykkes som begrænsning af den privates besiddelse af våben, ammunition
ect.,
således at tilladelse alene gives til borgere, der har et anerkendelsesværdigt formål og
samtidigt har kvalificeret sig.
Vil risikoen for vores samfund være anderledes, ved genladning med nye hylstre?
Heraf følger den hidtidige administrative praksis, der ikke skabte problemer,
hvor der reelt ingen er.
Hertil kommer, at det kan være særdeles vanskeligt/umuligt at afgøre om et
patronhylster er nyt eller brugt. Det drejer sig om de tilfælde, hvor et brugt hylster,
der har fået udtaget fænghætten og efterfølgende er blevet rengjort ved tumbling.
( poleret ) Så fremtræder hylstrene helt og aldeles som nye patronhylstre.
For at undgå fremtidige problemer, vil det være formålstjenligt at ændre betegnelserne
på tilladelserne til henholdsvis: "Tilladelse til ladning af patroner til privat brug" og
"Tilladelse til ladning af patroner til erhvervsmæssig brug."
Det kan formentlig gøres alene ved en cirkulæreændring.
Det forekommer ikke hensigtsmæssigt, at ulejlige Justitsministeriet, når en skytte med
genladningstilladelse har brug for nye hylstre. Det giver ingen mening, at skytten skal
søge en tilladelse til erhvervsmæssig brug, når skytten kun lader til privat brug.
Historik:
Indtil 1986 var det alene tilladt at genlade haglpatroner. Omladehætter og omladehylstre
kunne anskaffes med jagttegn som tilladelse. Krudt blev solgt på samme vis.
Der var ingen ordning for sortkrudtsskydning.
Der fandtes ikke et regelsæt for genladning af pistol- og riffelammunition. Det var
dengang
bydende nødvendigt for sportsskytter at genlade ammunitionen af økonomiske grunde.
Hvilket følgeligt var meget almindeligt.
Som et kuriosum kan nævnes, at det sted i hovedstadsområdet, hvor der blev ladet flest
patroner, var politiskolen på Artillerivej. Alle var svært tilfredse med at få reguleret
området.
Det kan tilføjes, at ordningen har fungeret uden problemer i mere end 33 år.
Det var vores forening, der udarbejdede kursusplan og kompendium til de obligatoriske
kurser, der kræver en godkendelse fra Justitsministeriet. Det var vores materiale, alle
godkendte kursusholdere oprindelig anvendte. Naturligvis med foreningens tilladelse.
Jeg håber, at Justitsministeriet har en fortegnelse over godkendte kursusholdere ?
Justitsministeriet og Politiets Administrative Center inviteres hermed til at deltage i vores
kommende genladningskursus på Kalveboderne 02.06.19 fra 09.00-17.00.
Giv venligst besked om deltagelse - gerne i god tid.
Med venlig hilsen, Ole Høiberg
--
Rækkevidden af genladningstilladelser til privat brug.
2 af 3 19/03/2019 12.10
__________________________________________________________________
Danske Våbenhandlere Brancheorganisation for sports- & jagtvåbenhandlere
Medlem af A.E.C.A.C The European Association of Civil Commerce & Weapons.
H.C. Ørsteds Vej 7 • 1879 Frederiksberg C • Copenhagen • Denmark,
Tlf: +45 33 222 333 • Arbejdernes Landsbank Reg. 5338, Konto 0249630
Mail to: mail@dvbo.dk
Rækkevidden af genladningstilladelser til privat brug.
3
Hard work beats talent, when talent doesn't work hard.....

Mvh  M@X 2.1
Svar
#2
velskrevet og professionelt ( vel egentlig at forvente fra Ole´s side )
mvh
Strom, naturgænger
Svar
#3
Godt skrevet...

Men hold nu op hvor er det til at BRÆKKE sig over det DJØF'eri og selvstrammeri der høvler afsted. Ikke kun hos PAC men i hele samfundet...

Samtidig med at enkeltpersoner snyder for flere hundrede millioner uden nogen kan stilles til ansvar, og udenlandske kriminelle ripper statskassen for milliarder uden det nærmest får betydning for nogen...

Man må ikke bruge et jagtgevær til hundeprøver da geværet kun må bruges til jagt, regulering og flugtskydning - på trods af der ALDRIG har været nogen former for problemer ved praksis. Nej det er meget bedre at få en masse startpistoler ud i samfundet for de ligner på ingen måde skarpe våben...

Og uha - Tænk hvis nogen fik fat i et NYT hylster... Det vil jo være SÅ meget farligere end hvis man har et brugt...

Man bliver SÅ træt...
MvH
Morten


.22lr, .22wmr, .17hmr, .243Win, 6,5x55, .308Win, 9,3x62
Svar
#4
(21-03-2019, 12:36 AM)McQuolle Skrev: Godt skrevet...

Men hold nu op hvor er det til at BRÆKKE sig over det DJØF'eri og selvstrammeri der høvler afsted. Ikke kun hos PAC men i hele samfundet...

Samtidig med at enkeltpersoner snyder for flere hundrede millioner uden nogen kan stilles til ansvar, og udenlandske kriminelle ripper statskassen for milliarder uden det nærmest får betydning for nogen...

Man må ikke bruge et jagtgevær til hundeprøver da geværet kun må bruges til jagt, regulering og flugtskydning - på trods af der ALDRIG har været nogen former for problemer ved praksis. Nej det er meget bedre at få en masse startpistoler ud i samfundet for de ligner på ingen måde skarpe våben...

Og uha - Tænk hvis nogen fik fat i et NYT hylster... Det vil jo være SÅ meget farligere end hvis man har et brugt...

Man bliver SÅ træt...

Jeg mangler lige knappen for tommen opad til alle sidde indlæg...
Svar


Forum spring:


Brugere der kigge i denne tråd: 1 gæst(er)