Tråd vurdering:
  • 0 stemme(r) - 0 gennemsnitligt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Konstituering
#1
Kære formænd
Hermed resultatet af bestyrelsesmøde og konstituering i samme forbindelse

Kasserer: Hesselager
Sekretær: Gorski
Formand: Klokker
Næstformand: Mcc

I forhold til debatten der var i forbindelse med generalforsamlingen var der stillet spørgsmål vedrørende nye tiltag samt hvilke fordele man får ved at være medlem af Asgaard

Disse emner er, udover konstitueringen, blevet drøftet på vores bestyrelsesmøde.

Et springende punkt i forhold til ambitiøse planer har været at, det er FINT at være ambitiøs, men det er bedre at være lave lidt færre tiltag og være sikre på de bliver søsat fremfor mange og omfattende projekter, der løber ud i sandet. 

Usikkerheden i forhold til Corona og afviklingen af diverse arrangementer har gjort at de nye tiltag først bliver søsat i 2021 Ikke kun fordi der stadig er en del restriktioner forbundet med diverse arrangementer, men også fordi vi oplever, at rigtigt mange arrangementer generelt set er presset sammen her i den sidste del af sæsonen. 

EKSISTERENDE ARRANGEMENTER
600M.SKYDNINGERNE fortsætter som vanligt med to stk om året. Datoerne kommer ud så snart Peder i Ulfborg har fået frigivet banerne efter DGI har budt ind.. 
Hesselager og Klokker er ansvarlige


NYE TILTAG
Vi arrangerer næste år en kal. 22 skydning i Ulfborg. 
Vi tilstræber skydningen skal ligge relativt tidligt på året.
Skydningen vil byde på udfordrende skydestillinger til udfordrende og anderledes mål, mange skud og specielle omstændigheder i forbindelse med skydningen. 
Ved denne skydning vil det udelukkende være tilladt at skyde med kal. 22lr.
Vi tænker der ved denne skydning vil være Maks. 30 pladser tiltænkt medlemmer af Asgaard 
Mcc og Klokker er ansvarlige
Dato tilmelding og diverse oplysninger  tilgår så snart der er en dato klar BANE 3 TERRÆN1 Skydning (Ulfborg)
Denne skydning står Gorski og Hesselager for. Der er endnu ikke så meget info tilgængeligt for denne skydning. 
Denne bane er meget populær så der er rift om datoerne derfor er der endnu ikke nogen udmelding omkring hvornår det skal løbe af stabelen. Gorski er på opgaven i forhold til datoen samt en nærmere beskrivelse om dagen tilgår så snart der er flere detaljer på plads. 

UDVIDET GENLADNINGSKURSUS
Der er flere gange blevet talt om at arrangere et sådant kursus eller rettere at undersøge hvad der er på markedet.Jægerforbundets kursus er ofte, med rette, blevet kritiseret for at være for tyndt, så vi syntes det er en fed ide at prøve at udvide konceptet en smule
Gorski er på opgaven med at tage kontakt til de personer vi kender, der i forvejen står for den slags, for at vi kan blive klogere på priser, krav til afholdelse samt fysiske omstændigheder ved et sådant kursus. 
Dette tiltag er helt nyt og KUN i støbeskeen, så der gives ingen garantier for at vi får noget sådant startet op. 


I forhold til spørgsmålet angående hvorfor man bør være medlem af Asgaard og hvilke fordele det i virkeligheden giver, så er det også et punkt vi har drøftet.

I denne forbindelse har vi besluttet at deltagelse vores skydninger/arrangementer kræver et medlemskab af Asgaard. Såfremt en udefrakommende ønsker deltagelse, og såfremt der er plads, så vil prisen for arrangementet være den udbudte pris plus prisen for et medlemskab af Asgaard. 
I forlængelse af dette og med de lidt flere arrangementer, der bliver udbudt håber vi at dette giver svar på spørgsmålet. 

Der har tidligere været et skydeudvalg, der har stået for at lave samlede tilmeldinger til de mange årlige feltskydninger. Her er det Lars ML der har trukket det helt store læs. Der skal lyde en stor tak for Lars store indsats i denne forbindelse.
I år er der ikke blevet arbejdet i fælles tilmeldinger grundet Corona og alle de aflyste skydninger i den forbindelse. 
Vi er i bestyrelsen meget glade for at have et skydeudvalg og vi ser gerne at det fortsætter, men det fordrer at der er medlemmer der tager teten og vil stå for opgaven. Vi tænker at også dette skal søsættes i 2021

Bestyrelsen spørger hermed medlemmerne af Asgaard om nogen ønsker at stå for denne opgave med at booke og tilmelde hold til årets skydninger.
Såfremt Lars ML ønsker at fortsætte, vil opgaven være sammen med Lars ML
Spørgsmål til de nærmere omstændigheder i forhold til opgaven kan stilles her i tråden eller i pm til undertegnede. 

På vegne af bestyrelsen
Dan "KLOKKER" Korgaard
Pro rege et grege 
Plus ultra
Svar
#2
Jeg synes det lyder rigtig fint ??? til bestyrelsen. 
Lars ML, men også Tagergaard er rigtig gode til finde og tilmelde til skydninger - bliv for Guds skyld ved med det - ellers kommer jeg godt nok ikke til ret mange skydninger.
Edit: de 3 spørgsmålstegn er tumpsup smileys (jeg synes stadig at platformen VTF kører på idag, er noget skod)
CP

Trump - makes America a joke. 

.17 HMR - .22 LR - .223 - 6mm.PPC - .243 - .260 - 6,5x55 - 7x57R - .308 -.300 WM -  8x57 - 8x57R - .338LM
"Kryogenbehandling af riffelpiber-det virker"
Svar


Forum spring:


Brugere der kigge i denne tråd: 1 gæst(er)