Tråd vurdering:
 • 0 stemme(r) - 0 gennemsnitligt
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Indkaldelse til generalforsamling i Asgaard Jagtforening
#1
Der indkaldes hermed til generalforsamling i Asgaard Jagtforening d. 26/4-2024 kl. 19.30.

Generalforsamlingen erklæres hermed for åben
Velkommen til allesammenDagsorden for generalforsamlingen:
Mødet starter d. 26/3-2024 kl. 19.30.
Afstemninger slutter d. 27/3-2024 kl. 19.30.


1.Valg af dirigent.


2.Formandens beretning om foreningens virke.

Hermed følger formandens beretning
Der er i skrivende stund 41 Medlemmer af Asgaard jagtforening. 
Jagtforeningen har som bekendt base på Riffeljagt.com. Et site, der nærmest er ikke eksisterende. Eller rettere, det er eksisterende, men med ingen eller meget lille aktivitet. 
I forbindelse med de nye ejere overtog sitet og dengang skiftede platform var der flere måneders nedetid og dengang sitet endeligt var kørende igen kunne medlemmerne ikke koble på igen grundet manglende opdaterede mailadresser og andre praktikaliteter. 
Sitet kører egentlig ok nu, med relativt få fejl, men som nævnt, uden den store aktivitet. Samarbejdet med de nye ejere er formidabelt og med en fast kontakt hos ejerne kan nedbrud på sitet rettes op relativt gnidningsløst. 
På trods af den manglende aktivitet har Asgaard Jagtforening alligevel kunnet afholde en del skydninger. Dog er ikke alle blevet gennemført. Vi har grundet manglende tilslutning samt corona måttet se os nødsaget til at aflyse enkelte skydninger, men de sidste skydninger har vi fået skabt så meget opmærksomhed omkring, at der faktisk har været næsten fyldt. Dette skyldes udelukkende et massivt stykke benarbejde, hvor der formidles info via private netværk og især Facebook. 
Vore skydninger har altid været og vil fremtidigt være koncentreret omkring Ulfborg Skyttecenter. Dette repræsenterer en udfordring, idet der er enormt stor søgning på langdistanceskydning i al almindelighed og især udenlandske skytter tager enormt mange skydeweekender. Vores skydeansvarlig “Hesselager” har været presset på det faktum og indtil for nylig var det faktisk ikke muligt at skaffe skydetid (weekender) til VTF i indeværende sæson
Vi trækker på alle vores kontakter både på VTF og andre steder, der kan rive Peder lidt i skægget og der er i skrivende stund booket skydedage på 540m-banen og 600m banen. Datoer herfor anføres snarligt.
Økonomien er fin og der er pt et fornuftigt indestående. Pengene skal ikke nødvendigvis bruges for enhver pris, men vi vil fra bestyrelsens side gerne opfordre til medlemmerne af foreningen kommer med indspark til aktiviteter eller grej, der kan komme foreningens medlemmer til gode. 
Tilbage ved skydningerne har vi oplevet nogle forrygende dage med både meget øvede skytter og helt nye. Det er fantastisk at se og forøvrigt fuldstændigt i VTF´s ånd, at man ser viden og erfaring blive formidlet når man bliver udfordret både teknisk og praktisk. Man ser både øvede og uøvede samle sig det øjeblik nogen beskriver et problem og vi har hver gang kunnet tage hjem fra vore skydninger velvidende, at der er fra alle skytters vedkommende er blevet gjort en ihærdig indsats for at skabe en fælles god oplevelse. 
Der er blevet arrangeret de vanlige 600m bukkeprøver og vi oplever flere skytter bestå “riffelprøven” på 600m. Opfindsomheden er stor blandt skytterne når der opsættes skiver og især på 540 meter-banen har vi haft enormt meget sjov med at “nedkæmpe” bl.a. ophængte golfbolde på afstande der ikke normalt inviterer til forventet træf. Mænd bliver til drenge når først konkurrencegenet tager over i konkurrencen om at træffe golfbolde på 270 meters afstand.
Det var alt for denne gang. I ønskes en god generalforsamling
3.Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
 • Regnskab for Asgård Jagtforening  Drift  Indtægter  1. AFREGNING 2020 DJ kr. 2.700,00

  Indbetaling  fra skydning kr. 895,00

  2. AFREGNING 2020 DJ kr. 150,00

  SLUTAFREGNING 2020 kr. 19,54

  1. AFREGNING 2021 DJ kr. 2.250,00

  600/1 2021 Indb. kr. 1.260,00

  2. AFREGNING 2021 DJ kr. 338,63

  540M SKYDNING indb. kr. 1.260,00

  SLUTAFREGNING 2021 kr. 20,00

  1. AFREGNING 2022 DJ kr. 2.400,00

  2. AFREGNING 2022 DJ kr. 100,00

  1. AFREGNING 2023 DJ kr. 2.150,00

  2. AFREGNING 2023 DJ kr. 50,00  Mobilpay inbetalinger fra skydninger kr. 4.680,00  Indtægter i alt kr. 18.273,17  Udgifter  Baneleje Ulfborg Fakt. 375-2009 kr. 900,00

  Baneleje Ulfborg Fakt. 172-0205 kr. 1.000,00

  Baneleje Ulfborg Fakt 168-1004 kr. 2.100,00

  Baneleje Ulfborg Fakt. 422-2908 kr. 1.800,00

  Baneleje Ulfborg Fakt. 69-0503 kr. 1.000,00

  Baneleje Ulfborg 600m kr. 1.800,00

  Baneleje Ulfborg 540m kr. 1.200,00

  Baneleje Ulfborg 540m kr. 1.200,00  Udgifter i alt kr. 11.000,00  Balance 31/12-2023

  Bank 31-12-2023 kr. 34.955,14  Årets resultat Årets resultat kr. 7.273,17


  Egenkapital kr. 42.228,31


  Regnskabet er godkendt uden anledning til anmærkninger

  Venlig hilsenKim HvenegaardRevisor-Asgaard Jagtforening

4.Indkomne forslag.

4A
Forslag fra Bessie4ever
 • Indgående forslag til Asgaard Jagtforening : Bessie 4ever har indsendt følgende skrivelse han vil foreslå Asgaard Jagtforening skal indsende til Danmarks Jægerforbund. Formålet er at Sikre social accept og forbedre riffelkulturen i DK

   
  Forslag : 
   I forbindelse med prøvekravene til riffelprøven foreslåes det hermed at man otimerer  prøvekravet til 6 træf ud af 6 mulige
   
  Hvorfor ? 
   
  1. Det er skadeligt for riffeljagten at prøvekravet i dag er 5 træf ud af 6 mulige , da det kan signalere at 16.66% anskydninger er ok fra jægerforbundets side
  2. Den sociale accept vægter mere og mere plus dyrevelfærd er højaktuelt , så skal noget slås ihjel skal det være effektivt og professionelt et minimum skyde kompetencer er essientielt for dette. 
  3. Kulturen bør forbedres. I dag fortæller ældre jægere og familie at det er let, man må endda skyde et skud forbi, og kursister går ind i uddannelsen med 5-6 mindset, når de har 5 ud af 6 træffer, føler de sig klar.
  4. Endnu en uheldig koncekvens af den nuværende kultur er, at når alle de gamle siger man må skyde forbi til prøven, så er der faktisk mere på spil til prøven. Så det lave krav øger faktisk stress til prøven og samtidigt fjernes den ydmyge tilgang under træningen. 
  5. For at slå tanker om nulfejls kultur til jorden, så har Jægerforbundet defineret elite-skydning som ø2 cm og jeg forslå de X 10 altså 20 cm som krav 
  0-5 er perfekt, 5-10 ok, 10-15 små skyttefejl, 15-20 store fejl, så der er masser af plads til fejl selv med 6-6 inden for ø20 
  6. Kan man ikke holde 6 inde for 20 cm er der en defekt på udstyr som skal udbedres ellers er man bare ikke gennem den nødvendige træning
  7 Riffelprøven giver lov til at jage mindre dyrearter som kræver skydefærdigheder langt under ø 20 
  8. Kulturen med at man kan træne færdig på levende dyr, i naturen,  kolliderer i den grad med social accept for riffeljagt i DK 
  9. Riffeljagten i DK har ikke brug for flere, krav om fremmøde, hvor man må skyde forbi 
   
  mvh Preben Henriksen  AKA Bessie4ever
   5.Fastlæggelse af kontingent.
 • Bestyrelsen foreslår at fastholde det nuværende niveau

6.Valg af bestyrelsesmedlemmer.

 • Klokker- Formand - Accepterer genvalg, men afgiver gerne posten til nye kræfter.
 • Hesselager - Kasserer - Accepterer genvalg til bestyrelsen/skydeudvalg Afgiver kassererposten.
 • Gorski - Skydeudvalg - Accepterer genvalg.
 • MCC - Bestyrelsesmedlem - Accepterer genvalg.

7.Valg af suppleant.8.Valg af revisor og revisorsuppleant.

 • Kim Hvenegaard foreslåes af bestyrelsen som revisor

9. Forslag fra bestyrelsen
  Det foreslåes at indkaldelse til generalforsamling samt generalforsamling i fremtiden afholdes på Facebook i en lukket Asgaard-gruppe
 • Grundet manglende aktivitet på riffeljagt.com er det hermed bestyrelsens opfordring, at basen for Asgaard Jagtforening flyttes til en lukket gruppe på Facebook. 

  Vi har ikke haft mulighed for isolere medlemmerne af Asgaard Jagtforening til den lukkede gruppe på VTF, hvorfor al medlemsaktivitet nu foregår på et offentligt tilgængeligt site.

  Asgaard Jagtforenings formål er primært, at kunne arrangere skydninger til fordel for medlemmerne og grundet den meget lave aktivitet på VTF er det vanskeligt at skabe den nødvendige opmærksomhed på skydningerne for at disse kan gennemføres.

  Vi foreslår hermed at fremtidige informationer angående generalforsamlinger, skydninger og lignende overføres til Facebook. 

  Alle medlemmer af foreningen vil blive tilbudt optagelse i gruppen ved direkte henvendelse til bestyrelsen, der ligeledes vil være administratorer af gruppen. Generalforsamlingen holdes  elektronisk i denne tråd her på vtf.


Venligst
Bestyrelsen
Pro rege et grege 
Plus ultra
Svar
#2
(05-03-2024, 06:23 PM)klokker Skrev: Der indkaldes hermed til generalforsamling i Asgaard Jagtforening d. 26/4-2024 kl. 19.30.


Dagsorden for generalforsamlingen:
Mødet starter d. 26/3-2024 kl. 19.30.
Afstemninger slutter d. 27/3-2024 kl. 19.30.


1.Valg af dirigent.


2.Formandens beretning om foreningens virke.


3.Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.


4.Indkomne forslag.


5.Fastlæggelse af kontingent.


6.Valg af bestyrelsesmedlemmer.

 • Klokker- Formand - Accepterer genvalg, men afgiver gerne posten til nye kræfter.
 • Hesselager - Kasserer - Accepterer genvalg til bestyrelsen/skydeudvalg Afgiver kassererposten.
 • Gorski - Skydeudvalg - Accepterer genvalg.
 • MCC - Bestyrelsesmedlem - Accepterer genvalg.

7.Valg af suppleant.8.Valg af revisor og revisorsuppleant.

 • Kim Hvenegaard Foreslåes af bestyrelsen som revisor

9. Forslag fra bestyrelsen
 • Det foreslåes at indkaldelse til generalforsamling samt generalforsamling i fremtiden afholdes på Facebook i en lukket Asgaard-gruppe


10.Indkomne forslag
 • Forslag skal være undertegnede i hænde senest d. 19/03-2024.

Generalforsamlingen holdes  elektronisk i denne tråd her på vtf.


Venligst
Bestyrelsen

Kunne man holde det som et ZOOM møde online, så dem med webkamera eller mobiltelefon kan se hinanden....har altid drømt at kunne se Klokker på mit 75" fjernsyn :-)
Hard work beats talent, when talent doesn't work hard.....

Mvh  M@X 2.1
Svar
#3
Regnskab for Asgård Jagtforening

Drift

Indtægter

1. AFREGNING 2020 DJ kr. 2.700,00
Indbetaling  fra skydning kr. 895,00
2. AFREGNING 2020 DJ kr. 150,00
SLUTAFREGNING 2020 kr. 19,54
1. AFREGNING 2021 DJ kr. 2.250,00
600/1 2021 Indb. kr. 1.260,00
2. AFREGNING 2021 DJ kr. 338,63
540M SKYDNING indb. kr. 1.260,00
SLUTAFREGNING 2021 kr. 20,00
1. AFREGNING 2022 DJ kr. 2.400,00
2. AFREGNING 2022 DJ kr. 100,00
1. AFREGNING 2023 DJ kr. 2.150,00
2. AFREGNING 2023 DJ kr. 50,00

Mobilpay inbetalinger fra skydninger kr. 4.680,00

Indtægter i alt kr. 18.273,17

Udgifter

Baneleje Ulfborg Fakt. 375-2009 kr. 900,00
Baneleje Ulfborg Fakt. 172-0205 kr. 1.000,00
Baneleje Ulfborg Fakt 168-1004 kr. 2.100,00
Baneleje Ulfborg Fakt. 422-2908 kr. 1.800,00
Baneleje Ulfborg Fakt. 69-0503 kr. 1.000,00
Baneleje Ulfborg 600m kr. 1.800,00
Baneleje Ulfborg 540m kr. 1.200,00
Baneleje Ulfborg 540m kr. 1.200,00

Udgifter i alt kr. 11.000,00

Balance 31/12-2023
Bank 31-12-2023 kr. 34.955,14

Årets resultat Årets resultat kr. 7.273,17

Egenkapital kr. 42.228,31
[Image: asgaard.gif]

Fordi jeg kan.
223Rem
300 AAC Blackout, 
260AI, 308Win, 9.3x62
 

Svar
#4
Big Grin 
Hvordan foregår afstemningen - skriver man bare et indlæg med at man er imod forslaget
CP

Trump - makes America a joke. 

.17 HMR - .22 LR - .223 - 6mm.PPC - .243 - .260 - 6,5x55 - 7x57R - .308 -.300 WM -  8x57 - 8x57R - .338LM
"Kryogenbehandling af riffelpiber-det virker"
Svar
#5
(26-03-2024, 10:17 PM)CP Skrev: Hvordan foregår afstemningen - skriver man bare et indlæg med at man er imod forslaget

Ja gør bare det. Såfremt du ikke ønsker dit svar skal vises offentligt kan du sende det til Klokker i PB
Pro rege et grege 
Plus ultra
Svar
#6
jeg stemmer for at riffelprøven optimeret til 6-6

jeg stemmer for at overgå til FB

mvh Preben Henriksen

og knæk & Bræk d16 Maj :-)
222R,222Rem Mag 5.56x55. 6x55x2,25-06Rem,6.5x55x4
,280Remx2, 308W 38spl(knæklåsriffel)
20308960  jeg bliver altid glad når jeg får en kasse hylster
Svar
#7
Jeg stemmer FOR forslaget om 6/6 træffere. 
Og håber DJ vil kigge seriøst på det - det vil da virke have publicity magt, og de (DJ) vil jo gerne diktere hvad tøj der er passende, hvilken type våben der er passende, gøre os til det eneste land i verden hvor blykugler er forbudt til jagt osv osv.
CP

Trump - makes America a joke. 

.17 HMR - .22 LR - .223 - 6mm.PPC - .243 - .260 - 6,5x55 - 7x57R - .308 -.300 WM -  8x57 - 8x57R - .338LM
"Kryogenbehandling af riffelpiber-det virker"
Svar
#8
Jeg kan godt tilslutte mig forslaget om at det kræver 6 træf ud af 6 skud til riffelprøven.

Jeg tilslutter mig forslaget om at rykke over på Facebook.
Svar
#9
Hermed sluttede denne generalforsamling.
Vi vil i bestyrelsen snarest vende tilbage med en udmelding angående konstituering samt med info vedrørende Facebook og den nye base for Asgaard Jagtforening
Venligst
Dan "KLOKKER" Korgaard
Pro rege et grege 
Plus ultra
Svar


Forum spring:


Brugere der kigge i denne tråd: 1 gæst(er)